Syntho Glass 24

Cena: Zapraszamy do kontaktu z biurem

Syntho-Glass®24 składa się z grubego materiału z włókna szklanego nasyconego żywicą aktywowaną wodą, która twardnieje tworząc niezwykle mocną osłonę o wysokim poziomie pochłaniania energii i odporności na uderzenia. System ten, używany w połączeniu z wybraną powłoką antykorozyjną, zapewnia wyjątkowe zabezpieczenie wytrzymałościowe i ochronę przed uderzeniami konstrukcji ze stali, ocynkowanych, betonowych, z FRP, żelaza, PVC i drewna. Syntho-Glass 24 można stosować na rurach i palach pod wodą, w ziemi lub powyżej podłoża.

Opis

Syntho-Glass®24 składa się z grubego materiału z włókna szklanego nasyconego żywicą aktywowaną wodą, która twardnieje tworząc niezwykle mocną osłonę o wysokim poziomie pochłaniania energii i odporności na uderzenia. System ten, używany w połączeniu z wybraną powłoką antykorozyjną, zapewnia wyjątkowe zabezpieczenie wytrzymałościowe i ochronę przed uderzeniami konstrukcji ze stali, ocynkowanych, betonowych, z FRP, żelaza, PVC i drewna. Syntho-Glass 24 można stosować na rurach i palach pod wodą, w ziemi lub powyżej podłoża.

 

Typowe zastosowanie:

  • Zabezpieczenie wytrzymałościowe

Zalety:

  • Odporność na uderzenia
  • Zdolność pochłaniania energii
  • Łatwy do stosowania
  • Brak konieczności mieszania i odmierzania skutkuje jednolitą proporcją włókno/żywica i stałymi wynikami
  • Możliwość stosowania w każdych warunkach pogodowych, nawet pod wodą
  • Najgrubsze, produkowane przez naszą firmę, aktywowane wodą włókno szklane zapewnia mocną powłokę odporną na uderzenia przy tylko 4 warstwach.
  • Nie zawiera rozpuszczalników

Dane techniczne

Właściwosci fizyczne:

Czas obróbki 30 minut przy 24°C
Czas wiązania 2 godziny w 24°C
Typ żywicy Aktywowany wodą poliuretan
Sposób nałożenia żywicy Nasycenie
Temperatura robocza od -46° do 121 °C
Temperatura stosowania od -18° do 65°C
Okres trwałości 6 miesięcy przy zachowaniu zalecanych warunków magazynowania

 

Właściwosci mechaniczne:

Badanie Metoda Wynik
Wytrzymałość na rozciąganie ASTM D3039 54,370 psi (3748 bar)
Moduł sprężystości przy rozciąganiu ASTM D3039 2,930 ksi (20 GPa)
Wytrzymałość elektryczna ASTM D149 16,060 Woltów
Odporność na uderzenia ASTM G14 / G62 123 ft lb (167 J)

Informacje dodatkowe

Przygotowanie powierzchni:

Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:

Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze poniżej 35°C.

Karty techniczne

Karta techniczna – Syntho Glass 24