Syntho Steel

Cena: Zapraszamy do kontaktu z biurem

Syntho-Steel™ to dwuskładnikowa szpachlówka epoksydowa. Dzięki temu, że utwardza się w przeciągu kilku minut przy jej pomocy można naprawić prawie wszystko, co jest wykonane z metalu, materiału murarskiego, drewna, ceramiki, szkła i tworzyw sztucznych. Po pełnym utwardzeniu materiał tworzy trwałe i elastyczne wiązanie, które jest odporne na działanie węglowodorów, ketonów, alkoholi, estrów, halowęglowodorów, wodnych roztworów soli i rozcieńczonych kwasów i zasad.

Opis

Syntho-Steel™ to dwuskładnikowa szpachlówka epoksydowa. Dzięki temu, że utwardza się w przeciągu kilku minut przy jej pomocy można naprawić prawie wszystko, co jest wykonane z metalu, materiału murarskiego, drewna, ceramiki, szkła i tworzyw sztucznych. Po pełnym utwardzeniu materiał tworzy trwałe i elastyczne wiązanie, które jest odporne na działanie węglowodorów, ketonów, alkoholi, estrów, halowęglowodorów, wodnych roztworów soli i rozcieńczonych kwasów i zasad.

Typowe zastosowania:

  • Naprawa przeciekających rur instalacji wodociągowych
  • Uszczelnianie przecieków w zbiornikach z olejem i wodą
  • Zatykanie otworów i zamknięć
  • Wypełnianie przestrzeni pokorozyjnych
  • Produkt przeznaczony do uszczelniania przecieków niskociśnieniowych

Zalety:

  • Nie kurczy się i nie rozciąga
  • Nie kapie i nie brudzi
  • Nie wymaga żadnych narzędzi, wygodny w użyciu

Dane techniczne

Właściwosci fizyczne:

Temperatura robocza Funkcja ciągła: 121°C
Funkcja przerywana: 149°C
Gęstość 2.2 lb/gal, 18.5gm/cm3
Rezystancja 30,000mega-omów
Zawartość substancji stałych 100%
Okres trwałości 24 miesiące przy zachowaniu zalecanych warunków magazynowania

 

Właściwości mechaniczne:

Badanie Metoda Wynik
Twardość Shore D w temp. 24°C ASTM D2240 80
Wytrzymałość na ścinanie ASTM D3163 900
Wytrzymałość na ściskanie ASTM D695 12,000 psi (827.3 bar)
Wytrzymałość elektryczna ASTM D149 300 wolt/mil

Informacje dodatkowe

Przygotowanie powierzchni:

Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:

Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze poniżej 35°C.

Karty techniczne

Karta techniczna – Syntho Steel