Thermo Fill

Cena: Zapraszamy do kontaktu z biurem

Thermo-Fill™ to dwuskładnikowa, wzmocniona tytanem szpachlówka epoksydowa. Została ona zaprojektowana do spajania i naprawy materiałów wystawianych na działanie wysokich temperatur w trakcie przeróżnych zastosowań przemysłowych. Thermo-Fill nie zawiera rozpuszczalników, jest nietoksyczny i łatwo się przygotowuje do nałożenia. W przeciwieństwie do płynnych środków epoksydowych, Thermo-Fill nie kapie ani nie powoduje zacieków, i dobrze się trzyma mokrych powierzchni. Po pełnym utwardzeniu materiał tworzy trwałe i elastyczne wiązanie, które jest odporne na działanie węglowodorów, ketonów, alkoholi, estrów, halowęglowodorów, wodnych roztworów soli i rozcieńczonych kwasów i zasad.

Opis

Thermo-Fill™ to dwuskładnikowa, wzmocniona tytanem szpachlówka epoksydowa. Została ona zaprojektowana do spajania i naprawy materiałów wystawianych na działanie wysokich temperatur w trakcie przeróżnych zastosowań przemysłowych. Thermo-Fill nie zawiera rozpuszczalników, jest nietoksyczny i łatwo się przygotowuje do nałożenia. W przeciwieństwie do płynnych środków epoksydowych, Thermo-Fill nie kapie ani nie powoduje zacieków, i dobrze się trzyma mokrych powierzchni. Po pełnym utwardzeniu materiał tworzy trwałe i elastyczne wiązanie, które jest odporne na działanie węglowodorów, ketonów, alkoholi, estrów, halowęglowodorów, wodnych roztworów soli i rozcieńczonych kwasów i zasad.

Typowe zastosowania:

  • Wypełnianie przestrzeni pokorozyjnych
  • Zaprojektowany do zastosowań w strefach działania wysokiej temperatury

Zalety:

  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Nie kurczy się i nie rozciąga
  • Nie kapie i nie brudzi
  • Nie wymaga żadnych narzędzi

Dane techniczne

Właściwosci fizyczne:

Trwałość użytkowa 1,5-2 godz. w temp. 24°C
Temperatura robocza Funkcja ciągła: od -40° do 232°C
Funkcja przerywana: od -40° do 260°C
Gęstość 16.5 lb/gal (1.90 g/cm3)
Zawartość substancji stałych 100%
Okres trwałości 12 miesięcy przy zachowaniu zalecanych warunków magazynowania

 

Właściwosci mechaniczne:

Badanie Metoda Wynik
Wytrzymałość na ściskanie ASTM D695 8,000 psi (551.5 bar)
Twardość, Shore D w temp. 24°C ASTM D2240 80
Wytrzymałość na ścinanie ASTM D1002 750 psi (17.2 bar) w temp. 166°C
Wytrzymałość elektryczna ASTM D149 300 wolt/mil
Rezystancja ASTM D257 30,000mega-omów

Informacje dodatkowe

Przygotowanie powierzchni:

Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:

Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze poniżej 35°C.

Karty techniczne

Karta techniczna – Thermo Fill