Syntho Glass

Cena: Zapraszamy do kontaktu z biurem

Syntho-Glass® to opatentowany, wstępnie impregnowany materiał kompozytowy z włókna szklanego, którego aktywacja następuje wskutek działania wody słonej lub słodkiej. Pakowany w hermetycznie zamkniętym opakowaniu foliowym jest od razu gotowy do użycia i nie wymaga żadnego odmierzania ani mieszania. materiałami jak miedź, stal, stal nierdzewna, PVC, FRP, glina, beton, guma i innymi. Dodatkowo produkt ten jest bezpieczny w użyciu, nietoksyczny, niepalny, i bezwonny. Syntho-Glass jest uniwersalnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie szybkie podjęcie działań naprawczych ma kluczowe znaczenie.

Opis

Syntho-Glass® to opatentowany, wstępnie impregnowany materiał kompozytowy z włókna szklanego, którego aktywacja następuje wskutek działania wody słonej lub słodkiej. Pakowany w hermetycznie zamkniętym opakowaniu foliowym jest od razu gotowy do użycia i nie wymaga żadnego odmierzania ani mieszania. materiałami jak miedź, stal, stal nierdzewna, PVC, FRP, glina, beton, guma i innymi. Dodatkowo produkt ten jest bezpieczny w użyciu, nietoksyczny, niepalny, i bezwonny. Syntho-Glass jest uniwersalnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie szybkie podjęcie działań naprawczych ma kluczowe znaczenie.

Typowe zastosowania:

 • Ochrona przed uderzeniami
 • Naprawy awaryjne
 • Skorodowane rury
 • Złe spasowanie rur
 • Przewody kanalizacyjne ciśnieniowe i grawitacyjne
 • Naprawy łączników i trójników
 • Naprawa strefy podwodnej i zalewania

Zalety:

 • Gotowy do użycia
 • Skuteczny, zaoszczędza czas
 • Bez mieszania i związanego z tym nieporządku
 • W ciągu kilku minut staje się twardy jak skała

Dane techniczne

Właściwości fizyczne

Czas obróbki: 5 minut przy 24°C
Czas wiązania: 30 minut przy 24°C
Typ żywicy: Aktywowany wodą poliuretan
Sposób nałożenia żywicy: Nasycenie
Temperatura robocza: od -45° do 121°C
Temperatura stosowania: od 0° do 65°C
Ciśnienie po utwardzeniu główną masą uszczelniającą: Maks. 300 psi (20.6 bar)
Okres trwałości: 24 miesiące przy zachowaniu zalecanych warunków magazynowania

 

Właściwości mechaniczne

Badanie Metoda Wynik
Wytrzymałość na rozciąganie ASTM D638 36,000 psi (2482.1 bar)
Wytrzymałość na ścinanie ASTM D5379 900 psi (62.05 bar)
Wytrzymałość na zginanie ASTM D790 26,100 psi (1799.53 bar)
Wytrzymałość elektryczna ASTM D149 16,000 Woltów
Odporność na uderzenia ASTM G14/G62 123 ft. lb (167J)

 

Odporność chemiczna ASTM D 543, Okres badania 2 miesiące w temp. 23°C

Badany roztwór Uzyskany wynik
Kwas siarkowy 50% Brak reakcji
Kwas solny 50% Brak reakcji
Roztwór wodorotlenku sodu 20% Brak reakcji
Benzyna Brak reakcji
Metylobenzen Brak reakcji
Dimetylobenzen Brak reakcji
Benzyna lakowa Brak reakcji
Odporność na uderzenia Woda destylowana

 

Czas obróbki

Średnia temperatura Przybliżony czas obróbki Powrót do czasu roboczego
35°C 3 min. 23 min.
21 °C 8 min. 28 min.
16°C 10 min. 1 godz. 25 min.
10°C 14 min. 2 godz. 42 min.
6°C 17 min. 3 godz. 2 min.
2°C 20 min. 6 godz. 21 min.

Informacje dodatkowe

Dostępne w opakowaniach:

Produkt Rozmiar rolki
SG205 2″ x 5′ (5.08cm x 1.524m)
SG309 3″ x 9′ (7.62cm x 2.743m)
SG415 4″ x 15′ (10.16cm x 4.572m)
SG430 4″ x 30′ (10.16cm x 9.144m)
SG450 4″ x 50′ (10.16cm x 15.24m)
SG830 8″ x 30′ (20.32cm x 9.144m)
SG850 8″ x 50′ (20.32cm x 15.24m)

 

Przygotowanie powierzchni:

Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:

Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze poniżej 35°C.

Karty techniczne

Karta techniczna – Syntho Glass