Scar-Guard

Cena: Zapraszamy do kontaktu z biurem

Opatentowana seria produktów Scar-Guard™ została zaprojektowana w celu zabezpieczenia zastosowanych na miejscu na połączeniach rurowych powłok przed naprężeniami spowodowanymi ścieraniem oraz uszkodzeniami powierzchni na skutek wiercenia otworów, przewiertów horyzontalnych i innych, minimalizując konieczność wykonywania kosztownych napraw rurociągów po ich odsłonięciu i zapewniając przy tym długotrwałą ochronę.

Opis

Opatentowana seria produktów Scar-Guard™ została zaprojektowana w celu zabezpieczenia zastosowanych na miejscu na połączeniach rurowych powłok przed naprężeniami spowodowanymi ścieraniem oraz uszkodzeniami powierzchni na skutek wiercenia otworów, przewiertów horyzontalnych i innych, minimalizując konieczność wykonywania kosztownych napraw rurociągów po ich odsłonięciu i zapewniając przy tym długotrwałą ochronę.

 

Typowe zastosowania

  • Tworzenie warstwy odpornej na ścieranie w czasie wiercenia otworów kierunkowych, horyzontalnych przewiertów kierunkowych i innych
  • Warstwa ochronna, która chroni wcześniej nałożone powłoki, jak np. żywice epoksydowe, okleiny kurczliwe lub taśmy nakładane na gorąco

Zalety

  • Niski profil wpływa na zmniejszenie uszkodzeń podczas przeciągania

– Bez ekranowania

-Nie zagraża zdrowiu

-Łatwa instalacja

  • Zalety poliuretanu

-Wstępnie impregnowany, bez potrzeby mieszania lub nasączania na miejscu instalacji

-Utwardzany wilgocią

  • Zalety żywicy

-Fabryczne nasączenie

– Zwiększona wytrzymałość i twardość wiązania daje odporność na bardziej niekorzystne warunki glebowe

– Wydłużony czas obróbki w miejscach o gorącym klimacie

 

Dane techniczne

Kategoria produktu Czas obróbki Czas wiązania Grubość (poj. warstwy) Żywica bazowa Twardość Shore D
Scar-Guard 5-7 min 30 min 0,0225” Poliuretan 72
Scar-Guard 30-35 min 2 godz. 0,0225” Poliuretan 74
Scar-Guard E 45-55 min 2,5 godz. 0,0225” Epoksyd 81

* Podane czasy obróbki i wiązania są przybliżone i zostały zmierzone w 75°F (24°C).

Informacje dodatkowe

Przygotowanie powierzchni:

Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:

Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze poniżej 35°C.

Karty techniczne

Karta techniczna – Scar-Guard