Thermo Wrap

Cena: Zapraszamy do kontaktu z biurem

Thermo-Wrap™ to specjalnie zaprojektowany system kompozytowy wykorzystujący dwukierunkową taśmę z włókna szklanego o wysokiej wytrzymałości oraz system Thermo-Poxy™, do naprawy i modernizacji rur działających w podwyższonych temperaturach. Thermo-Wrap służy szczególnie do działań naprawczych, które wymagają, aby materiał kompozytowy utrzymywał wysoką wytrzymałość konstrukcyjną w środowisku działania wysokiej temperatury przy jednoczesnym utwardzaniu w temperaturze pokojowej.

Opis

Thermo-Wrap™ to specjalnie zaprojektowany system kompozytowy wykorzystujący dwukierunkową taśmę z włókna szklanego o wysokiej wytrzymałości oraz system Thermo-Poxy™, do naprawy i modernizacji rur działających w podwyższonych temperaturach. Thermo-Wrap służy szczególnie do działań naprawczych, które wymagają, aby materiał kompozytowy utrzymywał wysoką wytrzymałość konstrukcyjną w środowisku działania wysokiej temperatury przy jednoczesnym utwardzaniu w temperaturze pokojowej.

Typowe zastosowania:

  • Rozszerzenia rur
  • Rurociągi parowe
  • Spoiny obwodowe, kolanka, trójniki
  • Przewody obróbki chemicznej
  • Wszędzie tam, gdzie spodziewane temperatury podwyższone mogą sprawiać problemy

Zalety:

  • Odporność na wysoką temperaturę przy utwardzaniu w temperaturze pokojowej
  • Brak konieczności podgrzewania lub utwardzania wtórnego
  • Kompletne projektowe wyliczenia fabryczne, konsultacje i wsparcie techniczne dla bezpiecznych i udanych napraw

Dane techniczne

Właściwosci fizyczne:

Żywotność 75 minut w temp. 24°C
Czas obróbki 45 minut w temp. 24°C
Czas utwardzania Ok. 18 godzin w temp. 24°C
Temperatura robocza Maks.: Do 149°C
Temperatura stosowania od 5° do 93°C
Zawartość substancji stałych 100%
Okres trwałości 12 miesięcy przy zachowaniu zalecanych metod magazynowania

 

Właściwości mechaniczne:

Badanie Metoda Temperatura Wyniki
Wytrzymałość na rozciąganie
300°F (149°C)
ASTM D3039 75°F (23°C)
70,650 psi (4871 bar)
101,500 psi (6998 bar)
Moduł sprężystości przy rozciąganiu
300°F (149°C)
ASTM D3039 75°F (23°C)
3,570 ksi (246,142 bar)
4,480 ksi (308,885 bar)
Wytrzymałość na zginanie ASTM D790 75°F (23°C) 121,700 psi (8390 bar)
Moduł sprężystości ASTM D790 75°F (23°C) 4,180 ksi (288,200 bar)
Twardość, Shore D w temp. 75°F (24°C) ASTM D2240 75°F (23°C) 90
Wytrzymałość na ścinanie w płaszczyźnie ASTM D5379 75°F (23°C) 13,055 psi (900 bar)
Moduł sprężystości poprzecznej ASTM D5379 75°F (23°C) 629 ksi (43,368 bar)
Wytrzymałość na ścinanie (do stali) ASTM D5868 75°F (23°C) 3,700 psi (255 bar)
CTE ASTM E831 75°F (23°C) 6.79 μm/m°C
Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT) ASTM D648 75°F (23°C) >515°F (268°C)

Informacje dodatkowe

Przygotowanie powierzchni:

Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:

Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze poniżej 35°C.

Karty techniczne

Karta techniczna – Thermo Wrap