Marine Kits

Cena: Zapraszamy do kontaktu z biurem

Niezbędny element wyposażenia do ochrony przed uszkodzeniami głównie na statkach. Syntho-Glass® to szybkie, niezawodne i trwałe rozwiązanie w nagłych wypadkach. Każdy zestaw zawiera materiał w ilości wystarczającej do naprawy kilku nieszczelności węży, rurociągów pokładowych i przewodów układu hydraulicznego, lub przeprowadzenia tymczasowych napraw sprzętu mechanicznego. Ponadto przy życiu masy wypełniającej Syntho-Plug można naprawić uszkodzenia kadłuba zapewniając bezpieczną podróż powrotną. Można stosować na statkach z włókna szklanego, stali, lub aluminium, w wodzie słodkiej, słonawej lub słonej, powyżej lub poniżej linii wodnej.

Opis

Niezbędny element wyposażenia do ochrony przed uszkodzeniami głównie na statkach. Syntho-Glass® to szybkie, niezawodne i trwałe rozwiązanie w nagłych wypadkach. Każdy zestaw zawiera materiał w ilości wystarczającej do naprawy kilku nieszczelności węży, rurociągów pokładowych i przewodów układu hydraulicznego, lub przeprowadzenia tymczasowych napraw sprzętu mechanicznego. Ponadto przy życiu masy wypełniającej Syntho-Plug można naprawić uszkodzenia kadłuba zapewniając bezpieczną podróż powrotną. Można stosować na statkach z włókna szklanego, stali, lub aluminium, w wodzie słodkiej, słonawej lub słonej, powyżej lub poniżej linii wodnej.

 

Typowe zastosowania

  • Przecieki wody, paliwa, lub pompy zęzowej
  • Przecieki zbiorników paliwowych lub wodnych
  • Naruszenia lub uszkodzenia kadłuba

 

Zalety

  • Od razu gotowy do użycia
  • Odporny na ciepło
  • Skuteczny, zaoszczędza czas
  • Bez mieszania i związanego z tym nieporządku
  • Staje się twardy jak skała
  • Dopuszczony do stosowania z wodą pitną

Informacje dodatkowe

Średni zestaw do ochrony przed uszkodzeniami dla statków < 29′ Duży zestaw do ochrony przed uszkodzeniami dla statków > 30′ Zestaw XL do ochrony przed uszkodzeniami dla statków > 50′
Produkt #. MarineEmergMed Produkt #. MarineEmergLg Produkt #. MarineEmergXL
2.5″ Syntho-Plug (2) 2.5″ Syntho-Plug (4) 2.5″ Syntho-Plug
Zestaw naprawczy do rur ciśnieniowych o średnicy zewn. do 2″ Zestaw naprawczy do rur ciśnieniowych o średnicy zewn. do 2″ Zestaw naprawczy do rur ciśnieniowych o średnicy zewn. do 2″
Zestaw naprawczy do rur bezciśnienio-wych o średnicy zewn. do 2″ Zestaw naprawczy do rur ciśnieniowych o średnicy zewn. do 4″ Zestaw naprawczy do rur ciśnieniowych o średnicy zewn. do 4″
Dwuskładnikowa szpachlówka w sztyfcie 7″ (4.25 oz. każdy), wzmacniana stalą Zestaw naprawczy do rur bezciśnieniowych o średnicy zewn. do 2″ Zestaw naprawczy do rur ciśnieniowych o średnicy zewn. do 6″
Wodoszczelny pojemnik ochronny Zestaw naprawczy do rur bezciśnieniowych o średnicy zewn. do 4″ Zestaw naprawczy do rur bezciśnie-niowych o średnicy zewn. do 2″
(2) Dwuskładnikowa szpachlówka w sztyfcie 7″ (4.25 oz. każdy), wzmacniana stalą Zestaw naprawczy do rur bezciśnie-niowych o średnicy zewn. do 4″
Wodoszczelny pojemnik ochronny Zestaw naprawczy do rur bezciśnie-niowych o średnicy zewn. do 6″
(3)Dwuskładnikowa szpachlówka w sztyfcie 7″ (4.25 oz. każdy), wzmacniana stalą
(3)Wodoszczelny pojemnik ochronny

 

Przygotowanie powierzchni:

Przygotowanie powierzchni oraz profilowanie powinny być tak przeprowadzone, aby zapewnić stały i bezpośredni kontakt pomiędzy systemem naprawczymi i rurą (czysta i gładka powierzchnia na całym obwodzie). Proces przygotowania powierzchni musi być zgodny ze standardami SSPC-SP1 „Czyszczenie rozpuszczalnikami” i SSPC-SP11 „Czyszczenie mechaniczne” z zachowaniem min. 1-3 mm (25-75 mikronów) chropowatości powierzchni. Zeskrobać powierzchnię poprzedniej warstwy, jeśli była obecna. Systemy naprawcze NRI działają dzięki wiązaniu, co oznacza, że wymagają istnienia silnego połączenia adhezyjnego pomiędzy czystą rurą i kompozytem.

Instalacja:

Instalację systemu należy przeprowadzić zgodnie z aktualną wersją instrukcji instalacji produktu. Kontrola jakości podczas i po instalacji systemu musi zostać przeprowadzona według zatwierdzonej procedury NRI .

Warunki przechowywania:

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze poniżej 35°C.

Karty techniczne

Karta techniczna – Marine Kits