W przyszłym tygodniu odbędzie się szkolenie zamknięte z zakresu  APLIKOWANIA OPASEK KOMPOZYTOWYCH NEPTUNE RESEARCH INC ( NRI)  DLA OSÓB:

  • APLIKUJĄCYCH ORAZ
  • OSÓB NADZORUJĄCYCH APLIKACJE

dla pracowników jednej  z czołowych firm nadzorujących sieci gazociągowe w Polsce.

Szkolenie dla osób nadzorujących naprawy kompozytowe zostało zaprojektowane, aby uczyć metody i procedur umożliwiających właściwą weryfikację i kontrolę systemów napraw kompozytowych od początku do końca. Podczas tego kursu omówione zostaną różne rodzaje systemów napraw, formularze oceny inżynierskiej, dokumentacja projektowa / obliczeniowa, punkty kontroli jakości i formularze, weryfikacja właściwego przygotowania i czyszczenia powierzchni, właściwe mieszanie materiałów i nasycenie włókien oraz inne elementy istotne dla bezpieczeństwa naprawy, aby aplikacja systemu zakończyła się pomyślnie.

Szkolenie dla osób aplikujących zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić przyszłemu aplikantowi korzystanie z systemów inżynierskich napraw kompozytowych NRI do naprawy zarówno wad typu A, jak i typu B w systemach rurociągów. Wady typu A definiowane są przez dokumenty ASME PCC-2 i ISO / TS 24817 jako nieszczelne wady. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do zewnętrznych uszkodzeń korozyjnych, do 80% utraty ściany, wgnieceń, ubytków i wadliwych spoin. Wady typu B definiowane są przez dokumenty ASME PCC-2 i ISO / TS 24817 jako nieszczelne defekty. Obejmuje to, ale nie wyłącznie, defekty ścian i korozję wewnętrzną, co spowoduje utratę ściany poniżej 0,04″ (1 mm). Pomyślne ukończenie tego kursu będzie wymagać od przyszłego aplikanta zaliczenia pisemnego testu, a także wykonywania naprawy na odcinku rury z zewnętrzną utratą ściany z wykorzystaniem systemów naprawczych NRI.

Warsztaty  kwalifikują uczestnika  do aplikowania następujących systemów NRI w przypadku defektów typu A i typu B:

Syntho Steel,

Syntho Poxy,

Subsea Lv,

Synthoglas XT